Thẻ: chuột bi lăn trackball

Chuột Bi Lăn Trackball Có Gì Hấp Dẫn?

Chuột Bi Lăn Trackball Có Gì Hấp Dẫn? Điểm khác biệt giữa chuột bi lăn trackball và chuột máy tính thông thường? Đối với chuột thông thường, bạn sẽ cần dịch chuyển toàn bộ thân chuột để đưa con trỏ đến vị trí mong muốn. Nhưng đối với chuột trackball, bạn chỉ cần xoay bi lăn […]

0965201427
Liên hệ