Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo cách đáng tin cậy. Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản dưới đây:

 1. Thu thập thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua hàng, hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
  • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến giao dịch và dịch vụ của chúng tôi.
 2. Sử dụng thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính, xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các cập nhật sản phẩm, khuyến mãi hoặc thông tin quan trọng khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 3. Bảo mật thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.
  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc cần truy cập thông tin cá nhân và đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định về bảo mật.
 4. Chia sẻ thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
  • Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định bảo mật tương tự.
 5. Quyền của bạn:
  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc liên lạc.
  • Bạn có thể thay đổi cài đặt riêng tư của mình trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi để thực hiện các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụkhách hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

0965201427
Liên hệ